DLTV 10 / มัธยมศึกษาปีที่ 4 online - live schauen


Klicke auf den Spieler, die Sendung wird auf der offiziellen Website des Kanals geöffnet
DLTV 10 / มัธยมศึกษาปีที่ 4
DLTV 10 / มัธยมศึกษาปีที่ 4
Land:  Thailand
Kategorie: Bildung
DLTV 10 / มัธยมศึกษาปีที่ 4 3.6 von 5
3 Stimme(n)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.
รัฐสภา  Thailand - Öffentliches
วิสัยทัศน์:เป็นองค์กรด้านสื่อสารมวลชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีความศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นสื่อนิติบัญญัติของรัฐสภา

  • 100
5 von 5
2 Stimme(n)
ASTV Tan  Thailand - Öffentliches
Local tv channel

  • 60
2.6 von 5
3 Stimme(n)
GMM One  Thailand - Öffentliches
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

  • 100
5 von 5
2 Stimme(n)
NBT  Thailand - Nachrichten
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะภาครัฐ มุ่งเผยแพร่ข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • 100
5 von 5
1 Stimme(n)
MVTV  Thailand - Öffentliches
สถานีโทรทัศน์ MVTV ถ่ายทอดและส่งสัญญาณด้วยระบบดาวเทียมครบคลุมกว่า 20 ประเทศ, Online Streaming และ Mobile application ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

  • 100
5 von 5
1 Stimme(n)
Play Channel  Thailand - Unterhaltungs
Play Channel เปลี่ยนเป็น GTH ON AIR

  • 100
5 von 5
1 Stimme(n)